You are here

Hội Vô tuyến -Điện tử Việt Nam REV

Từ năm 1993, “Điện tử ngày nay” đã có sự thay đổi với tên rút gọn là “Điện tử” , được biên tập và xuất bản tại Thành phố Hồ chí Minh để phù hợp với các điều kiện thực tế của Hội. Cũng từ đó  đã  hình thành “Cơ quan đại diện phía Nam của Tạp chí Điện tử”  tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Giới Thiệu Về “Tạp Chí Điện Tử “ Của Hội Vô Tuyến Điện Tử Việt Nam

Tạp chí “Điện tử” của Hội Vô tuyến Điện tử Việt nam đã ra mắt và phục vụ bạn đọc đến nay được 27 năm.
Số đầu tiên của tạp chí được xuất bản vào tháng 5/1990 với tên gọi “Điện tử ngày nay”.

Trong lời phi lộ của số tạp chí đầu tiên này có nêu:

“Ngày nay, trên thế giới người ta đều cho rằng Công nghệ Điện tử –Tin học là nhân tố có khả năng tạo ra những biến đổi cách mạng của nhiều ngành công nghiệp khác. Nhiều nước đang phát triển đã đầu tư vào công nghệ này và đã thành công. Tuỳ theo mức độ phát triển cũng như khả năng và nhu cầu của từng nước, mỗi nước có một con đường riêng để điện tử hoá…

Song, việc đầu tiên và quan trọng nhất phải làm là phổ cập kiến thức Điện tử-Tin học trong toàn dân. Đây là việc chuẩn bị môi trường xã hội cho sự tiếp thu công nghệ mới. Kinh nghiệm cho thấy, ở đâu nhân dân được trang bị kiến thức Điện tử – Tin học rộng rãi và chính xác thì ở đấy bùng lên những quá trình sáng tạo và Điện tử – Tin học tìm thấy nhiều ứng dụng mới trong sản xuất, dịch vụ và đời sống” ý thức được điều này, Hội Vô tuyến Điện tử Việt nam  bước đầu đã cho xuất bản tạp chí “Điện tử ngày nay” mỗi tháng 1 kỳ, với đối tượng phục vụ chủ yếu nhằm vào các kỹ thuật viên và quần chúng yêu thích điện tử
  

Từ năm 1993, “Điện tử ngày nay” đã có sự thay đổi với tên rút gọn là “Điện tử” , được biên tập và xuất bản tại Thành phố Hồ chí Minh để phù hợp với các điều kiện thực tế của Hội. Cũng từ đó  đã  hình thành “Cơ quan đại diện phía Nam của Tạp chí Điện tử”  tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Tuy nhiên, trong phạm vi hạn hẹp của một tờ tạp chí mỗi tháng một kỳ không thể phục vụ được hết mọi đối tượng độc giả và đề cập đến tất cả các vấn đề của Điện tử-Tin học, trong khi sự phát triển của Tin học rất nhanh và có nhiều vấn đề mà quần chúng yêu thích Tin học mong muốn tìm hiểu. 

Vì vậy , từ năm 2000 “Điện tử “ đã ra thêm 1 kỳ mỗi  tháng, với đối tượng phục vụ là các bạn đọc yêu thích Tin học. Đó chính là  “Điện tử CF”,  hay Computer Fan.

Trong sự phát triển rất mạnh của công nghệ những năm gần đây, Điện tử-Tin học đã thâm nhập vào hầu hết các sản phẩm công nghiệp chuyên dụng cũng như dân dụng trong đời sống thường nhật đối với mọi người dân trong xã hội. Vì thế, 2 đầu tạp chí Điện tử mỗi tháng cũng không đáp ứng được yêu cầu của bạn đọc, nhất là đối với đông đảo quần chúng đang hàng ngày sử dụng hay có nhu cầu mua sắm để sử dụng những sản phẩm  có liên quan đến Điện tử-tin học, được gọi  với tên chung là các sản phẩm “điện tử tiêu dùng”. 

Do vậy, từ  6/2005 ‘Tạp chí  Điện tử”  đã  tăng kỳ xuất bản  mỗi tháng, với đầu tạp chí thứ 3 này có tên là “Điện tử tiêu dùng” nhằm  phục vụ lớp quần chúng rộng rãi nhất trong cả nước.

Bên cạnh việc duy trì các nội dung như các đầu tạp chí đã có,  Hội chủ trương  phát triển thêm các nội dung mang tính học thuật, lý luận  và thực tiễn cao, với sự cộng tác của các trường Đại học, các Viện nghiên cứu, các Doanh nghiệp trong và ngoài nước. Vì vậy tạp chí Điện tử đã có sự sắp xếp và phân bổ lại về nội dung cho các kỳ xuất bản của mình.

– Điện tử  Ngày nay (từ 1990): Giới thiệu các vấn đề về Lý luận, Nghiên cứu, Thông tin Khoa học & Công nghệ trong lĩnh vực điện tử và truyền thông, giành chủ yếu cho các đối tượng Nghiên cứu  và Quản lý về khoa học & công nghệ.

– Điện tử  tiêu dùng (từ 2005):: Giới thiệu về các sản phẩm “điện tử tiêu dùng”, giành cho quảng đại quần chúng người tiêu dùng. 

– Điện tử và Truyền thông (The REV Journal on Electronics and Communications) (từ 2011): là tạp chí mang tính học thuật cao xuất bản bằng tiếng Anh , giành cho các đối tượng nghiên cứu, các học giả trong nước và nước ngoài để trao đổi học thuật và công bố công trình nghiên cứu .