You are here

Tổng công ty lắp máy Việt Nam (Lilama)

Websitehttp://lilama.com.vn/

Tổng công ty lắp máy Việt Nam (tên gọi tắt: LILAMA) - là một doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Bộ Xây dựng, được thành lập ngày 1 tháng 12 năm 1955 với nhiệm vụ ban đầu là khôi phục nền công nghiệp của đất nước sau chiến tranh. Hiện nay LILAMA đang là một tổng công ty bao gồm nhiều công ty con chuyên tổng thầu các công trình xây lắp và thầu phụ.