You are here

VOD, Truyền hình trực tuyến

Giải pháp truyền hình OTT

OTT sẽ là xu hướng ứng dụng truyền hình tại các Đài truyền hình, các hệ thống videos trực tuyến....

Truyền hình Lai ghép HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV)

Truyền hình quảng bá ra đời từ rất lâu với xuất phát điểm là các hệ thống truyền hình tương tự:...

Giải pháp phát thanh trực tuyến cho các Đài truyền hình

Phát thanh trực tuyến là một xu hướng tất yếu trong thời đại CNTT bùng nổ, Phát thanh trực tuyến có...

Giải pháp Live Streaming, phân phối video VOD (truyền hình trực tuyến, Phát thanh trực

Live streaming là kĩ thuật xem/phát video trực tiếp trên internet. Kĩ thuật này được sử dụng phổ...

Giải pháp truyền hình trực tuyến

Truyền trực tiếp sóng của kênh truyền hình đang phát hoặc các sự kiện đang diễn ra. Để thực hiện...