You are here

Đài Phát thanh và Truyền hình Sơn La

Đài PT-TH Sơn La là đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh Sơn La, có nhiệm vụ sản xuất, phát sóng chương trình phát thanh, truyền hình địa phương; tiếp sóng các chương trình của Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam; thực hiện các nhiệm vụ khác do tỉnh giao.

- Giấy phép hoạt động truyền hình: số 1365/GP-BTTTT ngày 23/8/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông; Giấy phép sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động truyền hình số 410/GP-BTTTT ngày 21/8/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông; Giấy phép sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động truyền hình số 158/GP-BTTTT ngày 01/4/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Giấy phép hoạt động phát thanh: số 1364/GP-BTTTT ngày 23/8/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông; Giấy phép sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phát thanh số 411/GP-BTTTT ngày 21/8/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên internet: Số 39/GP-TTĐT ngày 10/9/2014 của Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử.

- Giấy phép phát sóng quảng bá trực tiếp kênh chương trình truyền hình địa phương trên vệ tinh: số 418/GP-BTTTT ngày 27/8/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông