You are here

Chúc mừng 94 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6/2019

#3SSOFT xin gửi tới Quý đối tác, các nhà báo, phóng viên, biên tập viên, những người làm việc trong ngành truyền hình, báo chí lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong sự nghiệp - "LÒNG SÁNG - BÚT SẮC - TÂM TRONG".

Chúc mừng ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6!
#3SSOFT xin gửi tới Quý đối tác, các nhà báo, phóng viên, biên tập viên, những người làm việc trong ngành truyền hình, báo chí lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong sự nghiệp - "LÒNG SÁNG - BÚT SẮC - TÂM TRONG".