You are here

SFORMS – Sử dụng hiệu quả Ứng dụng Mobile trong hoạt động khảo sát, điều tra, tổng hợp và quản lý dự án trong thời đại công nghệ 4.0

Đổi mới và áp dụng công nghệ sẽ giúp Doanh nghiệp, tổ chức tăng trưởng đột phá. 

Sử dụng thiết bị di động để thu thập thông tin vị trí, hình ảnh, video cũng như cập nhật các số liệu khác vào phiếu tại điểm kiểm tra, điều tra. Phần mềm cho phép thu thập và sử dụng ngay cả khi không có kết nối mạng internet

Thực hiện đồng bộ các phiếu điều tra đã thu thập về trung tâm khi có kết nối mạng internet (3G hoặc WiFi) và kết xuất các phiếu điều tra về định dạng PDF để gửi qua email đến các người liên quan.

Tiện lợi hơn giúp nâng cao năng suất lao động, giảm thiểu rủi ro mất mát, sai sót số liệu

Đổi mới và áp dụng công nghệ sẽ giúp Doanh nghiệp, tổ chức tăng trưởng đột phá. Ứng dụng SFORMS phần mềm điều tra dữ liệu bằng di động giúp các thành viên đội dự án, các Tổ chức chính phủ, phi chính phủ, doanh nghiệp, có thể thực hiện công việc ngoài hiện trường trực tuyến mọi lúc, mọi nơi qua điện thoại và Internet tăng mức độ chính xác và thông tin nhanh nhạy truyền về tổ chức.

- Sử dụng thiết bị di động để thu thập thông tin vị trí, hình ảnh, video cũng như cập nhật các số liệu khác vào phiếu tại điểm kiểm tra, điều tra. Phần mềm cho phép thu thập và sử dụng ngay cả khi không có kết nối mạng internet

- Thực hiện đồng bộ các phiếu điều tra đã thu thập về trung tâm khi có kết nối mạng internet (3G hoặc WiFi) và kết xuất các phiếu điều tra về định dạng PDF để gửi qua email đến các người liên quan.

 

Giảm thiểu 70% chi phí và nguồn lực 

Tiết kiệm tới hơn 70% thời gian công việc tại hiện trường nhờ cải tiến và tự động hóa quy trình.

  • Thành viên đội dự án không phải điền các mẫu đăng ký, mẫu khảo sát, mẫu đánh giá, hình ảnh, video về dự án....: mọi thông tin sẽ được nhập trực tiếp vào SFORMS, Thông tin sẽ được truyền về hệ thống và truyền về đội xử lý tại Trụ sở.
  • Đội dự án dễ dàng thiết kế phiếu thu thập thông tin kiểm tra, điều tra,... tương tự như phiếu trên giấy và cho phép sử dụng đồng thời nhiều thiết bị di động như máy tỉnh bảng, điện thoại thông minh để thu thập vị trí, hình ảnh cũng như cập nhật các thông tin khác vào phiếu kiểm tra, phiếu điều tra tại thực địa. Dữ liệu sau khi thu thập được đồng bộ và lưu trữ tập trung tại trung tâm để cho phép người dùng dễ dàng quản lý, chỉnh sửa trực quan trên nền web cũng như kết xuất ra nhiều định dạng khác nhau.

    Giải pháp phần mềm giảm bớt thời gian và công sức cho cán bộ thực địa và giảm thiểu tối đa sai sót khi tổng hợp dữ liệu thống kê

Dịch vụ sử dụng offline và online, do đó tổ chức của bạn sẽ:

  • Giảm chi phí giấy tờ, in ấn, ….
  • Nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí nhân viên.
  • Giải pháp phần mềm giảm bớt thời gian và công sức cho cán bộ thực địa và giảm thiểu tối đa sai sót khi tổng hợp dữ liệu thống kê

Dữ liệu tập trung

Trước kia, dữ liệu phân tán trên nhiều hệ thống khác nhau như giấy tờ, Card,…. Do đó để có thông tin chi tiết về dự án, về thành viên và các dữ liệu tương ứng, Tổ chức phải truy tìm thông tin trên nhiều hệ thống, tổng hợp số liệu là một bài toán rất khó thực hiện. SFORMS giúp dữ liệu được nhập chính xác và tập trung một chỗ. Qua đó thông tin dữ liêu, số liệu được quản lý, sử dụng và cập nhật hiệu quả. Báo cáo tổng hợp được tập hợp nhanh chóng, giúp tổ chức có đủ thông tin để ra quyết định kịp thời.

 

 

 

 

 Nâng cao năng suất làm việc/Tăng cường quản lý dự án

Chuyên viên tư vấn đến làm việc trực tiếp tại địa điểm , đồng thời thực hiện ghi chép trực tuyến với hệ thống nghiệp vụ bằng tablet qua mạng Internet, nhờ phương thức này, việc kê khai được diễn ra nhanh chóng, thuận tiện.

 

 

 

 

 

 

Nâng cao khả năng tích hợp & mở rộng

Hệ thống tích hợp được với các hệ thống khác: Nội bộ, Kế toán, ..

 

 

Xem ngay giới thiệu giải pháp SFORMS 

Giao diện phần mềm:

 

Hãy Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn.

Phòng Kinh doanh và dự án:

Dự án: 0983 98 65 98 (Mr. Cường) - Email: hungcuong@3ssoft.vn