You are here

Giải pháp Cổng thông tin điện tử 3S Portal

I. Tổng quan

Cổng thông tin điện tử 3S-Portal là điểm truy cập tập trung duy nhất tích hợp các Kênh thông tin, các dịch vụ và ứng dụng, phân phối tới người sử dụng thông qua một phương thức thống nhất và đơn giản trên nền tảng Web.

Giúp cơ quan, đơn vị tự tổ chức quản lý và công bố các thông tin chính thức qua giao diện web.

Giúp cho người dùng: tra cứu thông tin và thực hiện các nghiệp vụ, dịch vụ công do đơn vị chủ quản cung cấp

1. Điểm mạnh của giải pháp Cổng thông tin điện tử 3S-Portal

Quy trình xuất bản thông tin linh hoạt, tùy biến cao có thể cấu hình nhiều cấp duyệt tin bài

- Có thể triển khai một hay nhiều ứng dụng trên cùng môi trường cài đặt, trên các mạng intranet và extranet.

- Có thế tích hợp thêm các module mới mà không ảnh hưởng tới hoạt động của cổng thông tin.

- Cung cấp bộ công cụ hỗ trợ sử dụng, biên tập tin bài mạnh mẽ, hỗ trợ sử dụng trên đa trình duyệt.

- Giải pháp an toàn, bảo mật thông tin lưu trữ dữ liệu.

- Nhắc việc qua Email, SMS.

- Áp dụng giải pháp phân tải và dự phòng cho hệ thống, đảm bảo tính sẵn sàng cao của hệ thống.

2. Lợi ích giải pháp Cổng thông tin điện tử 3S-Portal

- Nâng cao hiệu quả làm việc và quản lý

- Đảm bảo an toàn và bảo mật dữ liệu

- Khả năng cá nhân hoá, tùy biến giao diện

- Khả năng tích hợp nhiều loại thông tin

- Tuân theo Nghị định 43-CP, công văn số 1654 /BTTTT, Công văn số 3386/BTTTT-UDCNTT

- Tiết kiệm chi phí (cùng một chi phí license mà người dùng có trọng bộ công cụ của SharePoint như Quản trị nội dung (CMS), Search, Blog …)

II. Mô hình hệ thống Cổng thông tin điện tử 3S-Portal

 

1. Các tính năng hệ thống Cổng thông tin điện tử 3S-Portal

- Quản lý tin tức;

- Quản lý văn bản quy phạm pháp luật;

- Quản lý dịch vụ hành chính công;

- Quản lý thư viện ảnh, video;

- Quản lý tính năng tiện ích;

- Cảnh báo qua email, SMS;

- Thu thập thông tin qua RSS;

- Báo cáo thống kê;

- Quản trị hệ thống.

 

2. Luồng biên tập tin bài

 

Luồng xét duyệt tin bài trên Cổng thông tin điện tử 3S-Portal

3. Công nghệ bảo mật, an toàn của hệ thống

- Công nghệ phát triển Cổng thông tin điện tử 3S-Portal

 

- An toàn bảo mật hệ thống

+ Mức hệ điều hành

+ Mức cơ sở dữ liệu

+ Mức ứng dụng: Phân quyền, mã hóa dữ liệu đường truyền

4. Giải pháp Sao lưu an toàn dữ liệu

- Sao lưu và phục hồi dữ liệu định kỳ

III. Mô hình triển khai hệ thống

Mô hình triển khai hệ thông Cổng thông tin điện tử 3S-Portal

IV. Khách hàng đã triển khai

Và còn nhiều khách hàng khác

Hãy Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn.

Phòng Kinh doanh và dự án:

Dự án: 0983 98 65 98 (Mr. Cường) - Email: hungcuong@3ssoft.vn