You are here

VOD, Truyền hình trực tuyến

Giải pháp Live Streaming, phân phối video VOD (truyền hình trực tuyến, Phát thanh trực

Live streaming là kĩ thuật xem/phát video trực tiếp trên internet. Kĩ thuật này được sử dụng phổ...

Giải pháp truyền hình trực tuyến

Truyền trực tiếp sóng của kênh truyền hình đang phát hoặc các sự kiện đang diễn ra. Để thực hiện...
Bạn cần tư vấn